Hyppää sisältöön

Eteneminen

 • Ei aloitettu
 • Suunnittelu
 • Toteutus
 • Valmis
Aikataulussa

Kuvaus

Selvitetään mahdollisuudet luoda toimintamalli koulujen ja oppilaitosten sekä ravintoloiden hävikkiruoan hyödyntämiselle.

 • Kartoitetaan mahdollisia yhteistyökumppaneita
 • Laaditaan hävikkiruoan hyödyntämistä tukeva ohjeistus

Hävikkiruoan hyödyntämisen keinoihin paneudutaan aikavälillä 1.4.2023-31.3.2026 myös Food Waste Ecosystem -hankkeessa. Hanketta koordinoi Vantaan kaupunki ja siinä ovat mukana myös Helsingin kaupunki, Laurea ammattikorkeakoulu ja Luonnonvarakeskus (Luke). Hankkeen toimenpiteiden toteutumisesta Helsingin osalta raportoidaan näillä sivuilla.

Foodwaste_EU_logo

Yhteenveto ja yhteystiedot

Vastuuorganisaatiot

Aikajänne

01.01.2023 → 31.12.2025
Tietoja päivitetty 15.09.2023

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

 • Tehtävä30.11.2023

  Haastattelut ja aineistotarkastelut nykytilanteen selvittämiseksi

  Kartoitetaan nykyiset haasteet ja pullonkaulat ja tarkastellaan pääkaupunkiseudulla muodostuvia hävikkiruokavirtoja.

 • Tehtävä31.12.2023

  MobilePay-maksutavan käyttöönotto hävikkiruoan myymisessä & viestiminen

  MobilePay-maksutavan käyttöönotolla helpotetaan hävikkiruoan ostamista. MobilePay on ollut huhtikuusta 2023 lähtien käytössä lähes 100 koulussa ja päiväkodissa, jotka sijaitsevat Vuosaaren, Vartiokylän, Herttoniemen, Jollaksen, Laajasalon, Rastilan ja Myllypuron sekä Roihuvuoren, Kalasataman ja Kulosaaren kattavalla alueella. MobilePay-maksutapa tullaan ottamaan käyttöön myös muilla palvelualueilla vuoden 2023 aikana.

 • Tehtävä29.02.2024

  Valtakunnallinen benchmarkkaus

  Toteutetaan vierailuja verrokkikaupunkeihin, joissa kehitetyistä toimintatavoista voidaan oppia. Hankehakemuksessa on mainittu kaksi kohdekäyntiä kotimaassa (Tampere ja Vaasa). Ennen vierailuja tarkempien kohteiden ja tavoitteiden tulisi olla tarkoin selvillä.

 • Tehtävä31.08.2025

  Työpajat ravitsemispalveluiden ja ruoka-aputoimijoiden toiminnan kehittämiseksi

  Osallistetaan puolivuosittain toistuvissa työpajoissa ravitsemispalvelut ja ruoka-avun toimijat kehittämään toimintaansa. Työpajat toimivat myös pilottien väliarviointeina.

 • Tehtävä30.11.2025

  Toimintamallin luominen alueen ravitsemispalveluiden hävikkiruoan hyödyntämiselle

  Kartoitetaan uudet hyödyntämiskohteet ravitsemispalveluiden hävikille, niin julkiset kuin yksityisetkin. Tieto saadaan työpajoissa, piloteista ja benchmarkkauksen kautta. Kehitetään alueen ravitsemispalveluiden hävikkiruoalle tehokkaampi toimintamalli ja varmistetaan sen jatkuvuus.

 • Tehtävä30.11.2025

  Uusien hävikin hyödyntämisen tapojen pilotointi

  Pilotoidaan uusia hävikin hyödyntämisen tapoja valituissa pääkaupunkiseudun toimipisteissä sekä ruoka-avun jakajaverkostoissa.

 • Tehtävä31.03.2026

  Sisällytetään toimintamalli kaupungin palvelusopimuskilpailutuksiin

  Otetaan mallit mukaan kaupungin palvelusopimuskilpailutuksiin.

 • Tehtävä31.03.2026

  Viestintä ja ravitsemispalveluiden henkilöstön koulutus

  Viestitään pilottien tuloksista laajasti ja järjestetään koulutusta hankkeeseen osallistuvien toimijoiden henkilöstölle (mm. yksityiset yritykset, Palvelukeskus Helsinki, Vantti, Stadin safka, Yhteinen pöytä).

 • Tehtävä31.03.2026

  Päivitetään kaupungin ruokapalveluiden toimintaohjeet

  Sisällytetään käyttöön valitut ratkaisut henkilökunnan toimintaohjeistuksiin ja jalkautetaan toisiin toimipisteisiin.

Miten tämä toimenpide vaikuttaa tavoitteeseen?