Hyppää sisältöön

PlastLIFE

PlastLIFE-hankkeen tavoitteena on edistää Suomen kansallisen muovitiekartan toimeenpanoa ja päämääriä koskien muoveista aiheutuvien haittojen minimointia, kulutuksen vähentämistä, muovien kierrätyksen tehostamista ja muoville vaihtoehtoisten ratkaisujen löytämistä.

PlastLIFE on seitsemän vuotta (12/2022-11/2029) kestävä EU:n LIFE-ohjelman rahoittama hanke. Muita rahoittajia ovat ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, Lappeenrannan kaupunki, Keskitien säätiö, ProAgria Länsi-Suomi, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f., Olvi Oyj, HKScan Finland Oy, Orkla Confectionery&Snacks Ab, DS Smith Finland, RKW Finland, Metsä Board Oyj sekä Wipak Oy.

Hanketta koordinoi Suomen ympäristökeskus ja hankekonsortiossa on sen lisäksi 16 partneria. Hankkeen työpaketeissa keskitytään prosessien ja materiaalien kehittämiseen, tuotesuunnitteluun, roskaantumisen ehkäisemiseen, haitallisten aineiden analytiikan kehittämiseen, eri muovijätteiden kierrätyksen kehittämiseen, osaamisen lisäämiseen sekä viestintään.

Helsingin osahankkeen tavoitteena on edistää muovin kiertotaloutta ja vähentää muovin haitallisia vaikutuksia infra- ja viherrakentamisessa. Kaupunki pyrkii luopumaan tarpeettomasta muovin käytöstä. Lisäksi tavoitteena on parantaa muovin kierrätystä ja selvittää mahdollisuuksia korvata neitseellistä muovia kierrätysmuovilla tai muilla materiaaleilla.

Osahankkeessa kartoitetaan infra- ja viherrakentamisen muovivirtoja ja tunnistetaan vaikuttavuudeltaan niistä merkittävimmät. Uudenlaisia ratkaisuja ja toimintatapoja kehitetään analysoimalla rakentamisen suunnittelu- ja hankintaprosesseja, kartoittamalla markkinoita ja olemassa olevia ratkaisuja sekä toteuttamalla käytännön pilotteja.

Osahankkeen toteutuksesta Helsingin kaupungilla vastaa projektipäällikkö Erik Nyroos (+358406578190, etunimi.sukunimi@hel.fi). Toteutusta tukevat myös kaupungin ympäristöasiantuntija Leona Silberstein ja projektinjohtaja Virpi Nikulainen.

Lisätietoa PlastLIFE-hankkeesta löytyy hankkeen verkkosivuilta. Helsingin osahankkeen etenemisestä raportoidaan Kiertotalousvahdin toimenpiteen 3 alla.