Hyppää sisältöön

19Tilojen sujuvampaan asukaskäyttöön tähtäävien suunnitteluperiaatteiden valmistelu

Eteneminen

 • Ei aloitettu
 • Suunnittelu
 • Toteutus
 • Valmis
Aikataulussa

Kuvaus

Valmistellaan yhteistyössä toimialojen kanssa tilojen sujuvampaan asukaskäyttöön tähtäävät suunnitteluperiaatteet.

 • Suunnitteluperiaatteiden tarkoituksena on kuvata kaupungin uusien ja peruskorjattavien kiinteistöjen rakennushankkeissa asukaskäyttöön liittyvät huomioitavat tekijät
 • Periaatteissa ohjataan suunnittelua: kuinka paljon ja minkälaisia tiloja varustetaan asukaskäyttöön sopivalla varustelulla ja/tai sijoittelulla rakennukseen
 • Periaatteissa kuvataan, miten hankinnoissa huomioidaan tilavarausjärjestelmän integrointi taloautomaatioon uusissa ja korjattavissa kohteissa
 • Periaatteissa kuvataan, miten hankinnoissa huomioidaan kulunvalvonnan ja lukituksen integrointi tilavarausjärjestelmään
 • Toimialat vievät periaatteet omiin suunnitteluohjeisiinsa ja tarvekuvauksiinsa.
 • Valmistelu tehdään osana tilavarauskokonaisuuden hallintamallin mukaista ohjausta

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

 • Tehtävä31.12.2024

  Tilavarauksen palvelukehitys ja kulunhallinnan ratkaisut -pilotti

  Toimenpiteen tavoitteena on luoda suunnitteluperiaatteet, joissa kuvataan, miten hankinnoissa huomioidaan kulunvalvonnan ja lukituksen integrointi tilavarausjärjestelmään.

  Tilavarauksen palvelukehitys- ja kulunhallinnan ratkaisut -pilotti toteutetaan Malminkartano-Kannelmäki -kaupunkiuudistusalueella.

  Tavoitteena on sujuva asukas- ja yhdistystoimijoiden tilojen varaamis- ja käyttökokemus sekä tilojen lisääntynyt käyttö alueelliseen monipuoliseen toimintaan.

  Pilotissa​:

  • selkiytetään valittujen kohteiden tilavarausprosessit​
  • viedään tilat varattavaksi kaupunkiyhteiseen tilavarauspalveluun eli Varaamoon​
  • mahdollistetaan tilojen sujuva käyttö kehittämällä kiinteistöjen lukitus- ja kulunhallintaratkaisuja​
  • kehitetään ja kokeillaan digitaalisia ratkaisuja kulunhallinnan ja tilavarauspalvelun välille ​
  • luodaan ymmärrystä lukitusratkaisuista ja niiden kustannuksista tulevia hankkeita varten​
  • selkiytetään tilavarauspalvelun linkittymiset ja vastuut muihin tilan käyttäjiin ja toimintoihin nähden​

  ​Kokeilualueena toimii kaupunkiuudistusalue. Aluetta tarkastellaan suhteessa sopiviin kiinteistöihin ja palvelutarpeiseen. Kokeiluun valitaan alueelta neljä sopivaa kiinteistöä, joihin kokonaiskehittäminen kohdistetaan. Lisäksi yksi mukana on yksi hankesuunnitteluvaiheessa oleva kohde, jonka prosessista haetaan ymmärrystä suunnitteluohjeiden laatimiseen.