Hyppää sisältöön

Kestävä kehitys arjen valinnoissa

Kestävä kehitys arjen valinnoissa -hankkeen tavoitteena on lisätä helsinkiläisten ympäristötietoisuutta ja mahdollisuuksia toimia kestävästi omassa arjessaan. Kiertotalouteen keskittyvä hanke tarjoaa tietoa ja tukea erityisesti maahanmuuttajille.

Kestävä kehitys arjen valinnoissa -hanke pyrkii lisäämään helsinkiläisten ja erityisesti Helsingissä asuvien ulkomaalaistaustaisten kaupunkilaisten tietoutta ja osaamista kestävistä arjen valinnoista. Hanke tukee Helsingin kaupungin pyrkimyksiä toteuttaa kunnianhimoista kierto- ja jakamistalouden toimenpideohjelmaa päämääränään vahvistaa kaikkien kaupunkilaisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa ilmasto- ja kestävyystavoitteiden edistämiseen. Hankkeessa kehitetään monikielistä viestintämateriaalia ja järjestetään neuvonta- ja keskustelutilaisuuksia sekä osallistavia työpajoja. Lisäksi hankkeessa luodaan uudenlaisia kumppanuuksia kiertotalouden toimijoiden ja kansalaisjärjestöjen kanssa, mikä lisää monialaista yhteistyötä kestävän kehityksen kysymyksissä.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut koordinoi hanketta, jota rahoitetaan Helsingin kotoutumisen tuen määrärahasta. Vuoden 2024 pilottivaiheen aikana kartoitetaan asukkaiden tarpeita, testataan toimintatapoja ja vahvistetaan yhteistyöverkostoa. Järjestettyjen tilaisuuksien ohella hankkeessa selvitetään kaupunkilaisten kiinnostusta osallistua taloyhtiöiden ekotukiverkostoon, joka voisi jatkaa hyvien käytäntöjen ja kokemusten jakamista vapaaehtoisten voimin. Kerätyn tiedon ja palautteen avulla hankkeelle suunnitellaan jatkoa vuodelle 2025.

Hankkeen toteuttamisessa ovat mukana Helsingin kaupungin ympäristöpalveluiden lisäksi kaupunkiuudistusalueiden osallisuusverkostot, asumiskummitoiminta, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus, HSY, Heka oy, SATO oy, African Care ry ja Irakin Naisten yhdistys INY ry.

Tervetuloa mukaan rakentamaan kestävää arkea Helsinkiin!

Lisätietoja: projektiasiantuntija Terhi Takala 09 310 527 67, etunimi.sukunimi@hel.fi