Hyppää sisältöön

5Erilaisten biomassojen kartoittaminen

Kuva: Jussi Hellsten, Helsinki Marketing

Eteneminen

 • Ei aloitettu
 • Suunnittelu
 • Toteutus
 • Valmis
Aikataulussa

Kuvaus

Kartoitetaan yhteistyössä pääkaupunkiseudun muiden toimijoiden kanssa kaupunkialueella muodostuvien erilaisten biomassojen määrät ja nykyiset käsittelytavat. Kartoituksen perusteella määritetään eri materiaaleille kokonaisuuden kannalta optimaaliset hyödyntämistavat (esimerkiksi biohiili, kierrätyskasvualustat, puupaalut). Viestitään tuloksista ja muodostetaan kaupungin yhteinen näkemys ja tavoitteet.

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

 • Tehtävä31.12.2023

  Viherjätteitä koskevan raportoinnin kehittäminen ja yhtenäistäminen

  Kaupungin yleisten alueiden hoidossa muodostuvien viherjätejakeiden ja -määrien raportointitietoja koostetaan yhteen. Raportoinnin nykytilaa ja siihen liittyviä haasteita selvitetään. Selvityksen pohjalta määritetään kehitystarpeet, jotta viherjätejakeista jatkossa saadaan kerättyä kattavampaa ja yhtenäisempää tietoa.

 • Tehtävä31.12.2023

  Helsingin biohiilihanke

  Helsinki osallistuu yhdessä Aalto-yliopiston kanssa Bloomberg Philanthropiesin rahoittamaan hankkeeseen, jonka tavoitteena on mm. lisätä käytännön tietotaitoa biohiilen käytöstä kaupungin hallinnon ja kansalaisten keskuudessa. Hankkeessa testataan biohiilen valmistusta eri raaka-aineista, minkä jälkeen valmista biohiiltä sijoitetaan erilaisiin viherrakenteisiin Helsingin alueella.

  Tarkempaa tietoa hankkeesta ja kokeiluista löytyy hankkeen sivuilta täältä.