Hyppää sisältöön

5Erilaisten biomassojen kartoittaminen

Kuva: Jussi Hellsten, Helsinki Marketing

Eteneminen

Aikataulussa
 • Ei aloitettu
 • Suunnittelu
 • Toteutus
 • Valmis

Virallinen nimi

Kartoitetaan yhteistyössä pääkaupunkiseudun muiden toimijoiden kanssa kaupunkialueella muodostuvien erilaisten biomassojen määrät ja nykyiset käsittelytavat. Kartoituksen perusteella määritetään eri materiaaleille kokonaisuuden kannalta optimaaliset hyödyntämistavat (esimerkiksi biohiili, kierrätyskasvualustat, puupaalut). Viestitään tuloksista ja muodostetaan kaupungin yhteinen näkemys ja tavoitteet.
(Toimenpideohjelman mukaisesti)

Kuvaus

Kaupungin yleisten alueiden hoidossa muodostuu erilaisia viherjätteitä, kuten lehti- ja nurmijätettä, kitkentäjätteitä, risuja ja oksia. Lisäksi virkistysalueilla sijaitsevissa ulkohuusseissa muodostuu makkilantaa. Tällä hetkellä eri jätejakeiden käsittelytavat vaihtelevat. Osa viherjätteistä kompostoidaan kaupungin toimesta ja kompostituotteita hyödynnetään jonkin verran kaupungin omassa kierrätyskasvualustatuotannossa. Osa edellä mainituista materiaaleista kuitenkin myydään muualla käsiteltäväksi tai kuljetetaan sekajätteen mukana polttoon. Näiden materiaalien käsittelyyn liittyviä ratkaisuja on syytä kehittää ja tehostaa, jotta voimme säilyttää niihin sitoutuneen arvon paremmin kierrossa.

Tehtävät

Mitä nyt tehdään?

 • Tehtävä31.12.2023

  Viherjätteitä koskevan raportoinnin kehittäminen ja yhtenäistäminen

  Kaupungin yleisten alueiden hoidossa muodostuvien viherjätejakeiden ja -määrien raportointitietoja koostetaan yhteen. Raportoinnin nykytilaa ja siihen liittyviä haasteita selvitetään. Selvityksen pohjalta määritetään kehitystarpeet, jotta viherjätejakeista jatkossa saadaan kerättyä kattavampaa ja yhtenäisempää tietoa.

Mitä on tehty?

 • Tehty31/12/2023

  Helsingin biohiilihanke

  Helsinki osallistui yhdessä Aalto-yliopiston kanssa Bloomberg Philanthropiesin rahoittamaan hankkeeseen, jonka tavoitteena oli mm. lisätä käytännön tietotaitoa biohiilen käytöstä kaupungin hallinnon ja kansalaisten keskuudessa. Hankkeessa testattiin biohiilen valmistusta eri raaka-aineista, minkä jälkeen valmista biohiiltä sijoitettiin erilaisiin viherrakenteisiin Helsingin alueella.

  Tarkempaa tietoa hankkeesta ja kokeiluista löytyy hankkeen sivuilta täältä.