Hyppää sisältöön

4Elinkaaripilottihankkeiden toteuttaminen infrarakentamisessa

Kuva: Jussi Hellsten, Helsinki Marketing

Eteneminen

Aikataulussa
  • Ei aloitettu
  • Suunnittelu
  • Toteutus
  • Valmis

Virallinen nimi

Toteutetaan elinkaaripilottihankkeet neljälle eri tyyppiselle alueelle: 1) Rata, 2) Katu, 3) Puisto, 4) Esirakentaminen.
• Määritetään elinkaarikestävyyttä tukevat kiertotaloustavoitteet eri suunnitteluvaiheille (strateginen suunnittelu, maankäytön suunnittelu, yleisten alueiden yleis- ja viitesuunnittelu, toteutussuunnittelu) ja huomioidaan ne suunnitteluvaihtoehtojen valintaperusteissa sekä suunnittelun ja urakan kilpailutuksessa
• Lisätään ja vahvistetaan eri suunnitteluvaihtoehtojen elinkaarenaikaisten kustannusten, hiilijalanjäljen sekä luonnonvarojen kulutuksen laskemista tukemaan eri suunnittelutasojen tarpeita
• Hankkeiden suunnittelun tueksi tarkastellaan toteutuneita asemakaavoja ja aikaisempia pilotteja kiertotalouden näkökulmasta

Toimenpiteen tavoitteena on tunnistaa vaikuttavimmat keinot, joilla kiertotalousnäkökulmat voidaan eri suunnitteluvaiheissa huomioida. Saatujen tulosten pohjalta päivitetään kaupungin maankäyttöä ja rakentamista ohjaavia suunnitteluasiakirjoja.
(Toimenpideohjelman mukaisesti)

Kuvaus

Tämän toimenpiteen tavoitteena on löytää eri tyyppisiin infra- ja viherrakentamiskohteisiin liittyvät, kiertotalouden kannalta merkittävät kehitysalueet. Jo toteutuneita kaava- ja rakentamiskohteita analysoimalla pyritään oppimaan, miten kiertotalouteen ja elinkaarikestävyyteen liittyviä näkökulmia tulee huomioida suunnittelun eri vaiheissa. Elinkaareen liittyvää määrittelyä ja vaikutusarviointia kehitetään. Avainroolissa on laaja yhteistyö ja viestintä.