Hyppää sisältöön

3Muovin kiertotalouden parantaminen infra- ja viherrakentamisessa

Kuva: Jussi Hellsten, Helsinki Marketing

Eteneminen

 • Ei aloitettu
 • Suunnittelu
 • Toteutus
 • Valmis
Aikataulussa

Kuvaus

Osallistutaan kansallista muovitiekarttaa toteuttavaan hankkeeseen, jossa Helsingin tavoitteena on parantaa muovin kiertotaloutta infra- ja viherrakentamisessa; yhtäältä luovutaan tarpeettomasta muovin käytöstä ja toisaalta selvitetään mahdollisuuksia korvata neitseellistä muovia kierrätysmuovilla tai muilla materiaaleilla.

 • kartoitetaan volyymin, ympäristövaikutusten ja kiertotalouden näkökulmasta merkittävimmät muovivirrat kaupungin infra- ja viherrakentamisessa
 • analysoidaan hankesuunnittelun ja rakentamisen hankinnan prosesseja ja tunnistetaan materiaalien käytön kannalta keskeiset päätöksenteon vaiheet
 • pilotoidaan rakentamisessa muovin käytön vähentämiseen, kierrätysmuovin tai muiden materiaalien hyödyntämiseen liittyviä ratkaisuja
 • muokataan rakentamisen suunnittelua ja hankintaa koskevaa ohjeistusta edellisten vaiheiden pohjalta
 • viestitään tuloksista ja koulutetaan henkilökuntaa

Logo_EU_disclaimer

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

 • Tehtävä30.09.2023

  Helsingin puisto- ja katurakentamisen muovivirtaselvitys

  Aalto-yliopiston diplomityönä tehdään selvitys, jossa kartoitetaan Helsingin katu- ja puistorakentamisessa käytettäviä eri muovityyppejä, niiden määriä ja käyttötarkoituksia. Tavoitteena on tunnistaa volyymiltaan ja ympäristövaikutuksiltaan merkittävimmät muovituotteet. Näiden osalta selvitetään edelleen mahdollisuuksia vähentää tuotteiden käyttöä sekä korvata niitä kierrätysmuovilla tai muilla materiaaleilla.

 • Tehtävä30.06.2024

  Tekonurmimattojen uusiokäyttöön ja kierrätykseen liittyvä selvitys

  Osana PlastLIFE -hanketta teetetään käytöstä poistettujen tekonurmimattojen uusiokäyttöön ja kierrätykseen liittyvä selvitys. Selvityksessä kootaan kokemuksia tekonurmien uusiokäytöstä sekä kartoitetaan Suomesta ja muualta Euroopasta löytyviä kierrätysratkaisuja. Lisäksi selvitetään eri ratkaisuihin liittyviä haasteita sekä sitä, minkälaisia työmenetelmiä eri ratkaisut edellyttävät kenttien purkuvaiheessa.

 • Tehtävä31.12.2026

  Osallistuminen kansalliseen PlastLIFE -hankkeeseen

  Helsingin kaupunki osallistuu Suomen ympäristökeskuksen koordinoimaan, EU:n LIFE-ohjelman osarahoittamaan PlastLIFE -hankkeeseen. Hanke toteuttaa Suomen kansallista Muovitiekarttaa, jonka tavoitteena on muovin kiertotalouden läpimurto Suomessa vuoteen 2030 mennessä.

  Helsingin osahankkeen tavoitteena on edistää muovin kiertotaloutta ja vähentää muovin haitallisia vaikutuksia infra- ja viherrakentamisessa. Yhtäältä kaupunki pyrkii luopumaan tarpeettomasta muovin käytöstä ja toisaalta selvittämään mahdollisuuksia korvata neitseellistä muovia kierrätysmuovilla tai muilla materiaaleilla.

  Hankkeen kotisivuille pääsee täältä.

Miten tämä toimenpide vaikuttaa tavoitteeseen?