Hyppää sisältöön
Tämä on vanhentunut versio
2020-2022

6Muovin käytön vähentäminen ja kierrätysmateriaalit infrarakentamisessa

Eteneminen

Aikataulussa
 • Ei aloitettu
 • Käynnistysvaihe
 • Toteutus
 • Valmis

Kuvaus

Muovin aiheuttama roskaantuminen ja muut ympäristövaikutukset ovat viime vuosina nousseet voimakkaasti ihmisten tietoisuuteen. Helsingin kaupunginhallitus päätti syksyllä 2018, että kaupungille tulee laatia ohjelma muovin käytön vähentämiseksi. Aihe on sisällytetty kierto- ja jakamistalouden tiekarttaan ja huomioidaan myös tässä toimenpiteessä. Yhtenä tavoitteena on löytää ne infrarakentamisen vaiheet, joissa on mahdollista korvata muovin käyttöä joillakin muilla materiaaleilla tai toisenlaisilla toimintatavoilla.

Kaikkea muovia ei toki voi tai kannatakaan korvata. Muovi on mm. lujuutensa ja keveytensä ansiosta hyödyllinen materiaali monessa tarkoituksessa, rakentaminen mukaan lukien. Yksi olennaisista asioista muovin käyttöön liittyen onkin pyrkiä kohti suljettua kiertoa, jossa materiaalin arvo säilyy mahdollisimman pitkään. Helsinki on mukana Smart & Clean –säätiön luotsaamassa Kaikki muovi kiertää –prosessissa, jonka tavoitteena on saada kaikki alueella käytetyt muovijätelaadut uusiokäyttöön. Prosessissa on mukana Helsingin lisäksi Espoo, Vantaa ja Lahti sekä useita yrityksiä ja tutkimuslaitoksia. Mukana olevat kaupungit voivat edistää prosessia erityisesti omien hankintojensa kautta. Helsinki voi suurena toimijana näyttää tässä esimerkkiä ja edistää kierrätysmuovin käyttöä omassa rakentamisessaan.

Virallinen kuvaus

Vähennetään muovisten suodatinkankaiden käyttöä. Selvitetään mahdollisuudet käyttää kierrätysmuovia tai muita kierrätysmateriaaleja teknisissä rakenteissa, kuten meluaidoissa, ja pilotoidaan niiden käyttöä erikseen valitussa kohteessa.
(Hyväksytyn kierto- ja jakamistalouden tiekartan mukaisesti)

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

 • Tehtävä31.12.2026

  PlastLIFE

  Helsingin kaupunki osallistuu Suomen ympäristökeskuksen koordinoimaan PlastLIFE –hankehakuun. Hankkeen tavoitteena on edistää Suomen muovitiekartan toimeenpanoa ja päämääriä koskien muoveista aiheutuvien haittojen minimointia, kulutuksen vähentämistä, muovien kierrätyksen tehostamista ja muoville vaihtoehtoisten ratkaisujen löytämistä.

  Helsingin osahankkeen tavoitteena on infrarakentamisen muovien kiertotalouden parantaminen ja muovin haitallisten vaikutusten (CO2-päästöt, roskaantuminen, mikromuovit) vähentäminen. Hankkeessa pyritään lisäämään kaupungin infra- ja viherrakentamisen parissa työskentelevän henkilöstön ymmärrystä muoviin liittyvistä haasteista ja kiertotaloustavoitteista. Tavoitteena on lisäksi oppia tunnistamaan, missä muovin kiertotalouden suurimmat potentiaalit rakentamisessa ovat ja minkälaisilla toimintatavoilla ja ratkaisuilla näitä potentiaaleja voidaan parhaiten hyödyntää. Hankkeen myötä kaupungin henkilöstön osaaminen ja ymmärrys muoviin liittyvistä vaihtoehdoista ja ratkaisuista rakentamisessa lisääntyy.

  Mikäli hankkeelle saadaan rahoitus, hanke käynnistyy vuoden 2023 alusta ja jatkuu Helsingin osalta vuoden 2026 loppuun saakka.

Mitä on tehty?

 • Tehty30.11.2021

  Muovit rakentamisen kiertotaloudessa

  Kaupungin infrarakentamisen asiantuntijoille järjestettiin koulutus liittyen rakentamisen muoveihin. Koulutuksessa käytiin läpi niin kansallisia kuin kaupungin tavoitteita muoviin liittyen. Lisäksi esiteltiin joitakin ajankohtaisia selvityksiä ja käynnissä olevia toimia aiheeseen liittyen.

 • Tehty30.04.2021

  Opinnäytetyö viherrakentamisen synteettisistä materiaaleista

  Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijan opinnäytetyössä selvitettiin, millaisia synteettisiä materiaaleja viherrakentamisessa käytetään. Lisäksi työssä tarkasteltiin, mitä synteettisiä materiaaleja voidaan mahdollisesti korvata muilla materiaaleilla ja mitä seikkoja on huomioitava hankinnoissa. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021062316588

Tämä on vanhentunut versio
2020-2022