Hyppää sisältöön

9Purkumateriaalien uudelleenkäyttöön tähtäävän toimintamallin kehittäminen

Kuva: Jussi Hellsten, Helsinki Marketing

Eteneminen

 • Ei aloitettu
 • Suunnittelu
 • Toteutus
 • Valmis
Aikataulussa

Kuvaus

Kehitetään purku- ja korjaushankkeisiin toimintamalli, jonka avulla edistetään irtaimiston, laitteiden ja rakennusosien uudelleenkäyttöä joko kaupungin sisällä tai kaupunkiorganisaation ulkopuolelle.

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

 • Tehtävä31.12.2023

  Kehitetään rakennusosien ja irtaimiston uudelleenkäytön toimintamalli pilottien avulla

  Tilat-palvelun purkuohjeet on laadittu 2020 ja niitä on päivitetty sen jälkeen pilottienhankkeiden kokemusten ja jätelainsäädännön päivittymisen perusteella. Purkuohjeissa on kuvattu tämän hetkinen toimintamalli kiertotalouden huomioimiseen hankkeen eri vaiheissa. Purkuohjeissa on kuvattu myös ohjeet kaupungin sisäiseen laitteiden ja rakennusosien uudelleenkäyttöön. Pilottien avulla kehitetään eteenpäin rakennusosien ja irtaimiston uudelleenkäytön toimintamalleja ja niihin liittyvä ohjeistus päivitetään purkuohjeisiin. (1/2023)

 • Tehtävä31.12.2023

  Pilotoidaan rakennusosien ja irtaimiston uudelleenkäyttöä pilottihankkeissa

  Useassa Tilat-palvelun purkuhankkeessa on pilotoitu purkumateriaaliselvityksen tekemistä. Purkumateriaaliselvitykset ovat sisältäneet erilliskerättävien jätelajien määräarvion, potentiaalisten uudelleenkäytettävien rakennusosien kartoittamisen ja niiden uudelleenkäyttösuunnitelman laatimisen. Pilottihankkeissa on lisäksi pilotoitu kevyempien rakennusosien, irtaimiston ja laitteiden uudelleenkäyttöä kaupungin omissa kohteissa, sekä niiden myyntiä kaupungin tai yksityisen kierrätysoperaattorin toimesta. Pilotit ovat jatkuvia ja niistä saatujen kokemusten perusteella päivitetään Tilat-palvelun purkuohjeita.

Miten tämä toimenpide vaikuttaa tavoitteeseen?