Hyppää sisältöön

10Rakentamisen kiertotalouteen liittyvän liiketoiminnan vauhdittaminen

Kuva: Jussi Hellsten, Helsinki Marketing

Eteneminen

 • Ei aloitettu
 • Suunnittelu
 • Toteutus
 • Valmis
Aikataulussa

Kuvaus

Vauhditetaan rakentamisen kiertotalouteen liittyvää liiketoimintaa ja edistetään rakennusosien uudelleenkäyttöä.

 • Kehitetään kiertotalouden mukaista osaamista purkuhankkeissa, uudis- ja perusparannushankkeissa sekä materiaalin kelpoisuuden osoittamisessa
 • Toteutetaan pilottihankkeita yhdessä kaupungin ja yksityisten toimijoiden kanssa
 • Tehdään tutkimusyhteistyötä koskien muun muassa uusiomateriaalien kehittämistä ja testausta
 • Tehdään kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä ja luodaan kiertotalouden toimijoiden verkostoa

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

01.01.2021 → 31.12.2024
Tietoja päivitetty 10.05.2023

Tehtävät

Mitä on tehty?

 • Tehty31.12.2022

  Kiertotalouden klusteriohjelma vuonna 2022

  Helsingin kiertotalouden klusteriohjelma on toteuttanut useita toimenpiteitä yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa. Ohjelmassa on esimerkiksi edistetty rakennusosien uudelleenkäyttöä tuottamalla ohjeistusta kelpoisuuden osoittamiseksi rakennusvalvontaa ja yrityksiä varten. Vattuniemen pilottikohteessa 16 purettavan yksityisomisteisen kiinteistön omistajia ja kehittäjiä on tuettu kiertotaloustavoitteiden asettamisessa, kiertotaloussuunnitelmien ja urakka-asiakirjojen toteuttamisessa sekä esipurun suunnittelussa. Kohteissa tehdään myös kevytpurkuun ja rakennusmateriaalien uudelleenkäyttöön liittyviä pilotteja. Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitoksen kanssa käynnistetyssä Closing Loops -arkkitehtuurikilpailussa etsitään konseptia ulkoliikuntapaikkojen varastorakennukselle, jossa voidaan käyttää kaupungin omista purkukohteista saatavia rakennusosia ja -materiaaleja. Kiertotalousklusterin järjestämiin tilaisuuksiin, työpajoihin ja koulutuksiin osallistui vuoden 2022 aikana yhteensä noin 750 osallistujaa.

  Klusterin toiminnasta voi lukea lisää Testbed Helsinki -sivustolla täältä.

Miten tämä toimenpide vaikuttaa tavoitteeseen?