Hyppää sisältöön

8Kiertotalousnäkökulmien huomioiminen purkuhankkeissa

Kuva: Jussi Hellsten, Helsinki Marketing

Eteneminen

Aikataulussa
 • Ei aloitettu
 • Suunnittelu
 • Toteutus
 • Jatkuva

Virallinen nimi

Ohjataan purkuhankkeiden suunnittelua kiertotalousnäkökulman huomioivilla ohjeilla ja asetetaan purku-urakoihin kiertotalousvaatimuksia. Päivitetään ohjeita ja vaatimuksia tarpeen mukaan pilottihankkeiden kokemusten ja alan muun kehityksen pohjalta.
(Toimenpideohjelman mukaisesti)

Kuvaus

Tavoitteena on, että purettavan rakennuksen elinkaari ei lopu purkuun vaan suurin osa rakennusosista ja -materiaaleista saadaan uudelleenkäyttöön tai materiaalinkierrätykseen. Näin voidaan vähentää sekä jätteen käsittelystä että uudisrakentamisesta aiheutuvia päästöjä ja luonnonvarojen kulutusta.

Mittarit

Tehtävät

Mitä nyt tehdään?

 • Tehtävä31.12.2024

  Purkuohjeiden käyttöönotto asuntotuotannossa

  Purkuohjeiden kehittäminen sopimaan asuntotuotannon hankkeisiin, joissa purku on Tilat-hankkeista poiketen aina osana uudisrakentamisen hanketta, jatkettiin 2023 aikana. Ohjeita käytetään Heka Aarteenetsijäntien SR-urakka hankkeessa, jossa urakkamuodon vuoksi ohjeita pitää kehittää erilaiseen muotoon kuvaamaan urakoitsijan ohjaaman purkusuunnittelun vaatimuksia. Purkusuunnittelun ohjetta käytettiin Heka Hopeatien hankkeen suunnittelukilpailutuksessa kuvaamaan suunnittelijoiden tehtäviä. Ohjeista pyritään päivittämään versio, joka soveltuu pohjaksi jatkon hankkeisiin. Asuntotuotannolla ei ole merkittävissä määrin purkuhankkeita, joten ohjeita jouduttanee aina päivittämään hankekohtaisesti, jotta mahdolliset muutokset säädöksissä ja ohjeissa voidaan huomioida.

Mitä on tehty?

 • Tehty31.12.2023

  Kiertotalousnäkökulmien pilotointi purkuhankkeissa

  Tilat-palvelun purkuhankkeissa on pilotoitu erilaisia kiertotalouden näkökulmia vuodesta 2019, esimerkiksi suunnitteluvaiheessa tehtävän purkumateriaali- ja uudelleenkäyttöselvityksen laatimista, kiintokalusteiden ja rakennusosien uudelleenkäyttöä kaupungin olemassa olevissa kiinteistöissä sekä niiden myyntiä kaupungin kierrätyskeskusten kautta. Lisäksi hankkeissa on kokeiltu erilaisia urakoitsijalle asetettavia rakennusosien uudelleenkäyttöön ja purkujätteiden kierrätykseen liittyviä vaatimuksia.

  Purkupilotteja on tehty yhdeksässä hankkeessa. Vartiokylän päiväkodin ja ala-asteen purkuhankkeessa (2022-2023) pilotoitiin kiintokalusteiden, laitteiden ja rakennusosien myyntiä yksityisen kiertotalousoperaattorin kokonaispalveluna.

 • Tehty31.08.2023

  Purkuohjeiden testaus asuntotuotannon pilottihankkeessa

  Sovelletaan palvelurakennusten kiertotalouden huomioivia purkuohjeita asuntotuotannon pilottikohteessa Heka Gunnilantie 3. Saatujen oppien perusteella purkuohjeita päivitettiin asuntotuotannon hankkeisiin soveltuviksi.

 • Tehty30.06.2020

  Purkuohjeiden laadinta Tilat-palvelulle

  Tilat-palvelun purkuhankkeille on laadittu purkuohjeet. Ohjeet sisältävät ohjeita projektinjohdolle, suunnittelijoille, valvojalle sekä vaatimuksia urakoitsijalle (esim. vaatimukset jätteiden kierrätykselle).

Miten tämä toimenpide vaikuttaa tavoitteeseen?