Hyppää sisältöön

8Kiertotalousnäkökulmien huomioiminen purkuhankkeissa

Kuva: Jussi Hellsten, Helsinki Marketing

Eteneminen

 • Ei aloitettu
 • Suunnittelu
 • Toteutus
 • Valmis
Aikataulussa

Kuvaus

Ohjataan purkuhankkeiden suunnittelua kiertotalousnäkökulman huomioivilla ohjeilla ja asetetaan purku-urakoihin kiertotalousvaatimuksia. Päivitetään ohjeita ja vaatimuksia tarpeen mukaan pilottihankkeiden kokemusten ja alan muun kehityksen pohjalta.

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

 • Tehtävä31.05.2023

  Purkuohjeiden testaus asuntotuotannon pilottihankkeessa

  Sovelletaan palvelurakennusten kiertotalouden huomioivia purkuohjeita asuntotuotannon pilottikohteessa Heka Gunnilantie 3. Saatujen oppien perusteella päivitetään ohjeet tarpeellisin osin asuntotuotannon hankkeisiin soveltuviksi alkuvuonna 2023.

 • Tehtävä30.06.2023

  Päivitetään urakka-asiakirjat kiertotalousnäkökulmasta

 • Tehtävä31.12.2023

  Pilotoidaan kiertotalouskriteereitä purku-urakoissa

  Tilat-palvelun purkuhankkeissa on pilotoitu erilaisia kiertotalouden näkökulmia, esimerkiksi suunnitteluvaiheessa tehtävän purkumateriaali- ja uudelleenkäyttöselvityksen laatimista, kiintokalusteiden ja rakennusosien uudelleenkäyttöä kaupungin olemassa olevissa kiinteistöissä sekä niiden myyntiä kaupungin kierrätyskeskusten kautta. Lisäksi hankkeissa on kokeiltu erilaisia urakoitsijalle asetettavia rakennusosien uudelleenkäyttöön ja purkujätteiden kierrätykseen liittyviä vaatimuksia.

  Purkupilotteja on tehty kahdeksassa hankkeessa ja meneillään on yksi. Vartiokylän päiväkodin ja ala-asteen purkuhankkeessa (2022-2023) pilotoidaan kiintokalusteiden, laitteiden ja rakennusosien myyntiä yksityisen kiertotalousoperaattorin kokonaispalveluna. 

  Pilotointikohteita ja -aiheita suunnitellaan sekä toteutetaan jatkuvana työnä.

  Päivitetty 11/2022.

Miten tämä toimenpide vaikuttaa tavoitteeseen?