Hyppää sisältöön

20Tavaroiden ja palveluiden jakamisen ja yhteiskäytön edistäminen

Kuva: Kuva: Ants Vahter

Eteneminen

Aikataulussa
 • Ei aloitettu
 • Suunnittelu
 • Toteutus
 • Jatkuva

Virallinen nimi

Edistetään tavaroiden ja palveluiden jakamista ja yhteiskäyttöä.
• Kaupunki viestii monipuolisesti eri kanavilla kirjastojen toiminnasta sekä muista jakamiseen ja yhteiskäyttöön liittyvistä toimista, esimerkiksi kaupungin tilojen asukaskäytön mahdollisuuksista
• Kirjastot seuraavat kirjalainausten hiilijalanjälkeä
• Kirjastot tuovat esiin ilmasto- ja ympäristöaiheista kirjallisuutta esimerkiksi ekohylly –konseptin, näyttelyjen ja tapahtumien avulla
• Kanslia kehittää varausjärjestelmää tukemaan kaupungin tapahtumatuotannon välineistön yhteiskäyttöä
(Toimenpideohjelman mukaisesti)

Kuvaus

Jakamistaloudessa pääpaino on omistamisen sijaan tuotteiden tehokkaalla käytöllä esimerkiksi vuokraamisen ja yhteiskäytön keinoin. Näin tehostetaan resurssien käyttöä ja vähennetään uusien tuotteiden tarvetta.

Mittarit

Tehtävät

Mitä nyt tehdään?

 • Tehtävä31.12.2024

  Itäkeskuksen kirjasto alkaa lainata sisäilmamittaimia

  Itäkeskuksen kirjastosta on lainattavissa nyt ainoana Helmet-kirjastona olosuhdemittaimia, joilla voit selvittää kotisi sisäilman laadun.

  Kirjasto on vuokrannut kolme mittainta Loopshore yritykseltä, joka huolehtii mittareiden huollosta ja ylläpidosta. Loop One -laitteet mittaavat huoneilman lämpötilan, suhteellisen ilmankosteuden, hiilidioksidin, haihtuvat orgaaniset yhdisteet, pienhiukkaset, melun, valon ja ilmanpaineen.

  Mittaimia löytyy kolme kappaletta Itäkeskuksen kirjastosta. Laitteen voi lainata 15 vuotta täyttänyt henkilöllisyystodistusta ja kirjastokorttia vastaan. Laite myös palautetaan Itäkeskuksen kirjastoon.

  Lisätietoja:

  https://www.helmet.fi/fi-FI/Kirjastot_ja_palvelut/Itakeskuksen_kirjasto/Juttuja_kirjastosta/Itakeskuksen_kirjasto_alkaa_lainata_sisa(253848)

  Olosuhdemittaimia on lainattu Itäkeskuksen kirjastosta 15.1.2024 mennessä yhteensä 85 kertaa.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

1.1.2022 → Jatkuva
Tietoja päivitetty 28.02.2024

Miten tämä toimenpide vaikuttaa tavoitteeseen?