Hyppää sisältöön

16Irtaimiston uudelleenkäyttöön tähtäävän toimintamallin luominen

Eteneminen

Aikataulussa
 • Ei aloitettu
 • Suunnittelu
 • Toteutus
 • Valmis

Virallinen nimi

Luodaan kaupunkiorganisaatiolle yhteinen kattavaan irtaimiston uudelleenkäyttöön tähtäävä toimintamalli. Toimintamalli jalkautetaan viestimällä asiasta aktiivisesti sekä järjestämällä henkilöstölle koulutusta.
(Toimenpideohjelman mukaisesti)

Kuvaus

Helsingin kaupunki tekee vuosittain kalustehankintoja useiden miljoonien eurojen edestä. Kalusteet muodostavatkin määrällisesti yhden kaupungin merkittävimmistä tuoteryhmistä. Kalusteet ovat pääsääntöisesti pitkäikäisiä tuotteita, joita voidaan käyttää yhä uudelleen eri kohteissa. Näin voidaan säästää merkittävästi kustannuksia ja luonnonvaroja.

Kalusteiden sisäistä uudelleenkäyttöä ja kierrätystä on pyritty kehittämään muun muassa henkilöstön ohjeistuksella sekä organisaation sisäisen kierrätyssivuston avulla. Käytännössä kalusteiden uudelleenkäyttö ei kuitenkaan tällä hetkellä toteudu toivotulla tavalla. Käyttökelpoisia kalusteita varastoidaan tai toimitetaan jätteinä poistoon. Kalusteiden uudelleenkäytön ja kierrätyksen parantaminen on kaupunkitasoinen haaste, jota ratkaisemaan tarvitaan kaikki toimialat ja liikelaitokset.

Mittarit

Tehtävät

Mitä nyt tehdään?

 • Tehtävä30.9.2025

  Ohjausryhmän ja operatiivisen työryhmän toiminta

  Kansliapäällikön nimittämä ohjausryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 12.4.2024. Ryhmä nimitti käytännön asiantuntija-ja selvitystyöhön operatiivisen ryhmän. Operatiivisen ryhmän työ käynnistyi 14.5.2024.

Mitä on tehty?

 • Tehty05.02.2024

  Kalusteiden uudelleenkäytön edistämisen ohjausryhmän asettaminen

  Kasliapäällikkö päätti asettaa ohjausryhmän edistämään kaupungin kalusteiden sisäistä uudelleenkäyttöä. Ryhmän toimikausi on 1.4.2024 - 30.9.2025. Ryhmän on toimikautensa päättymiseen mennessä laadittava kansliapäällikölle esitys kaupunkiyhteisestä kalusteiden uudelleenkäytön ohjaus- ja toimintamallista. Kansliapäällikön päätökseen voi tutustua täällä.

Miten tämä toimenpide vaikuttaa tavoitteeseen?