Hyppää sisältöön

14Ulkokalusteissa käytettävien vaihtoehtoisten materiaalien selvittäminen ja pilotointi

Eteneminen

  • Ei aloitettu
  • Suunnittelu
  • Toteutus
  • Valmis
Aikataulussa

Kuvaus

Selvitetään ulkokalusteissa käytettävien vaihtoehtoisten materiaalien elinkaarivaikutukset. Luodaan selvityksen pohjalta hankintakriteerit, joiden avulla pilotoidaan materiaalien käyttöä. Hankintojen suunnittelu- ja markkinakartoitusvaiheessa tarkastellaan vaihtoehtoisia materiaaleja.