Hyppää sisältöön

14Ulkokalusteissa käytettävien vaihtoehtoisten materiaalien selvittäminen ja pilotointi

Eteneminen

Aikataulussa
 • Ei aloitettu
 • Suunnittelu
 • Toteutus
 • Valmis

Kuvaus

Selvitetään ulkokalusteissa käytettävien vaihtoehtoisten materiaalien elinkaarivaikutukset. Luodaan selvityksen pohjalta hankintakriteerit, joiden avulla pilotoidaan materiaalien käyttöä. Hankintojen suunnittelu- ja markkinakartoitusvaiheessa tarkastellaan vaihtoehtoisia materiaaleja.

Tehtävät

Mitä on tehty?

 • Tehty31.10.2023

  Ulkopenkkihankinta

  Helsingin kaupunki kilpailutti syksyllä 2023 kaupunkiympäristön yleisten alueiden kaupunkikalusteita koskevan puitejärjestelyn vuosille 2023 – 2027.

  Tarjouskilpailuun luotiin erillinen kiertotaloustuotekori, johon valittiin kolme kaupungilla käytössä olevaa yleispenkkimallia:

  • D9 selkänojaton penkki
  • D12 teräsrunkoinen, puuistuimella varustettu yleispenkki
  • D13 teräsrunkoinen, puuistuimella varustettu yleistuoli.

  Tähän tuotekoriin asetettiin seuraavia vähimmäiskriteerejä:

  • Tarjoajan on ilmoitettava, millä tavoin tuote on kierrätettävissä tai hyödynnettävissä elinkaaren lopussa
  • Toimittajan tuotetakuu on vähintään 7 vuotta (normaalisti 2 vuotta)
  • Puuosien on oltava sertifioitua puuta (FSC tai PEFC)
  • Puuosien on kestettävä ympäristörasitukset vähintään kymmenen (10) vuotta
  • Teräsosien kierrätysmateriaalin osuus oltava vähintään 50 %
  • Muiden kuin puuosien kierrätysmateriaalin osuus oltava vähintään 30 %
  • Tuotteessa ei saa olla SVHC-aineita yli 0,1 painoprosenttia
  • Tarjoaja voi tarjota Helsingin kaupunkikalusteohjeen mukaisista väriyhdistelmistä yhtä tai useampaa väriyhdistelmää. Lisäksi puumateriaaleja voidaan tarjota pintakäsittelemättöminä (kyllästetyn puun värisinä)

  Tarjoajien oli lisäksi mahdollista saada pisteitä alla olevien kriteerien täyttyessä.

  • Tuotteella on EPD (ladattava) = 10 p
  • Tuotteella on ympäristömerkki (Joutsenmerkki tai EU-ympäristömerkki) = 10 p
  • Tuotteen valmistajalla on sertifioitu ympäristöjärjestelmä = 10 p
  • Tuote täyttää haitallisten aineiden vähentäminen varhaiskasvatuksen hankinnoissa green dealin vaatimukset, täyttää kokonaisuudessaan = 10 p

  Kiertotalouden mukaisten penkkien osalta tarjousten vertailuperusteet muodostuivat seuraavasti:

  • Hinta: 20 p
  • Muotokieli: 40 p
  • Ympäristövaatimukset: 40 p

  Maksimipisteet 100 p

  Tarjouskilpailun perusteella kiertotalouskorin tuotteille valittiin kaksi sopimustoimittajaa.