Hyppää sisältöön

1Kiertotalouden edistäminen maankäytössä ja kaupunkisuunnittelussa

Kuva: Jussi Hellsten, Helsinki Marketing

Eteneminen

  • Ei aloitettu
  • Suunnittelu
  • Toteutus
  • Valmis
Aikataulussa

Kuvaus

Määritellään kiertotalouden edistäminen yhdeksi keskeiseksi maankäytön ja kaupunkisuunnittelun lähtökohdaksi.

  • Vaikutetaan tapauskohtaisesti olemassa olevien rakennusrunkojen ja -osien säilyttämiseen asemakaavan merkinnöillä, määräyksillä ja kannustimilla
  • Huomioidaan rakennusten käyttötarkoitusten muutoksissa kiertotalousnäkökulmat
  • Ohjataan asemakaavoituksessa vähähiiliseen rakentamiseen
  • Suunnitellaan kiertotaloutta tukevaa kaupunkirakennetta
  • Luodaan mahdollisuudet jakamistalouden edistämiselle asemakaavoituksessa