Hyppää sisältöön

23Matkailun ja tapahtumien kiertotalousohjelman toteuttaminen

Eteneminen

 • Ei aloitettu
 • Suunnittelu
 • Toteutus
 • Valmis
Aikataulussa

Kuvaus

Toteutetaan matkailun ja tapahtumien (erityisesti hotellien ja ravintoloiden) kiertotalousohjelma. Ohjelma sisältää seuraavat seitsemän kokonaisuutta, joita täydennetään tilanteen mukaan:

 • Edistetään Valitse vastuullisemmin -palvelun käyttöönottoa yrityksissä
 • Edistetään ulkopuolisen sertifioinnin käyttöönottoa tukemalla yrityksiä koulutusten, työpajojen ja mahdollisten rahallisten tukien kautta (hankerahoitukset tai muut ulkopuoliset toimijat)
 • Edistetään Sustainable Travel Finland -ohjelman käyttöönottoa yrityksissä
 • Tehdään selvitys hotellien kiertotalouden tilanteesta mukaan lukien jätteiden lajittelu (sisältäen kompostoinnin), kertakäyttömuovien vähentäminen, ruokahävikin vähentäminen
 • Toteutetaan vähintään kerran vuodessa kiertotalouteen liittyvä tapahtuma matkailu- ja tapahtuma-alojen yrityksille
 • Tiedotetaan hyvistä käytänteistä eri tiedotuskanavia hyödyntäen
 • Lisätään yhteistyötä niin kaupungin sisällä kuin myös kaupungin ulkopuolisten toimijoiden kanssa (muun muassa oppilaitokset, järjestöt)

Yhteenveto ja yhteystiedot

Vastuuorganisaatiot

Aikajänne

01.01.2023 → Jatkuva
Tietoja päivitetty 14.09.2023