Hyppää sisältöön

23Matkailun ja tapahtumien kiertotalousohjelman toteuttaminen

Eteneminen

Aikataulussa
 • Ei aloitettu
 • Suunnittelu
 • Toteutus
 • Jatkuva

Kuvaus

Toteutetaan matkailun ja tapahtumien (erityisesti hotellien ja ravintoloiden) kiertotalousohjelma. Ohjelma sisältää seuraavat seitsemän kokonaisuutta, joita täydennetään tilanteen mukaan:

 • Edistetään Valitse vastuullisemmin -palvelun käyttöönottoa yrityksissä
 • Edistetään ulkopuolisen sertifioinnin käyttöönottoa tukemalla yrityksiä koulutusten, työpajojen ja mahdollisten rahallisten tukien kautta (hankerahoitukset tai muut ulkopuoliset toimijat)
 • Edistetään Sustainable Travel Finland -ohjelman käyttöönottoa yrityksissä
 • Tehdään selvitys hotellien kiertotalouden tilanteesta mukaan lukien jätteiden lajittelu (sisältäen kompostoinnin), kertakäyttömuovien vähentäminen, ruokahävikin vähentäminen
 • Toteutetaan vähintään kerran vuodessa kiertotalouteen liittyvä tapahtuma matkailu- ja tapahtuma-alojen yrityksille
 • Tiedotetaan hyvistä käytänteistä eri tiedotuskanavia hyödyntäen
 • Lisätään yhteistyötä niin kaupungin sisällä kuin myös kaupungin ulkopuolisten toimijoiden kanssa (muun muassa oppilaitokset, järjestöt)

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

 • Tehtävä31.12.2025

  Tehdään selvitys hotellien kiertotalouden tilanteesta mukaan lukien jätteiden lajittelu (sisältäen kompostoinnin), kertakäyttömuovien vähentäminen, ruokahävikin vähentäminen

  STF -ohjelman kautta saadaan jatkossa laaja tilastoaineisto hotellien toiminnasta. Toistaiseksi järjestelmästä ei vielä saada tilastoja ulos, mutta se on tulossa. Asia riippuu Business Finlandin alaisesta Visit Finlandista. Erillisen tutkimuksen tekeminen tässä vaiheessa ei varmaankaan ole järkevää. Asiaa kuitenkin harkitaan.

Mitä nyt tehdään?

 • Tehtävä31.12.2024

  Toteutetaan vähintään kerran vuodessa kiertotalouteen liittyvä tapahtuma matkailu- ja tapahtuma-alojen yrityksille

  Järjestetään kiertotalouteen liittyvä tilaisuus osana Helsingin tekijät -verkoston tilaisuuksia. Joko verkostotilaisuus tai teams -aamukahvit. Food waste ecosystem -hanke on jo tulossa esittäytymään 24.1.2024.

 • Tehtävä31.12.2024

  Edistetään Valitse vastuullisemmin -palvelun käyttöönottoa yrityksissä

  Palvelun jatkoa mietitään suhteessa uusiin MyHelsinki 2.0 verkkosivuihin sekä Green Claims -direktiiviin. Harkinnassa on, että jatketaanko palvelua ollenkaan. Päätöksiä ei ole tehty 12.1.2024.

 • Tehtävä31.12.2026

  Edistetään ulkopuolisen sertifioinnin käyttöönottoa tukemalla yrityksiä koulutusten, työpajojen ja mahdollisten rahallisten tukien kautta (hankerahoitukset tai muut ulkopuoliset toimijat)

  Yrityksiä on tuettu rahallisesti sertifiointien hakinnassa (hankkeiden kautta sekä Matkailusäätiön tuella), useita erilaisia koulutuksia on järjestetty. Sertifiointien määrä on kasvussa ja kansainvälisessä vertailussa ala on verrattain hyvin sertifioitu.

 • Tehtävä31.12.2026

  Tiedotetaan hyvistä käytänteistä eri tiedotuskanavia hyödyntäen

  Jatkuva tiedottaminen käynnissä niin julkisissa kanavissa kuin Helsingin tekijät -verkostolle. Matkailun nettisivuilla on erittäin laaja kokoelma erilaisia oppaita kestävyyteen liittyen: https://www.hel.fi/fi/yritykset-ja-tyo/yritykset-ja-yrittajat/matkailutoiminta/matkailun-kestavyys-helsingissa

 • Tehtävä31.12.2026

  Edistetään Sustainable Travel Finland -ohjelman käyttöönottoa yrityksissä

  Vuoden 2023 aikana matkailuyritysten STF -merkkien määrä kasvoi noin 30 merkistä 60 merkkiin. Vuoden 2025 jälkeen tehdään yhteistyötä vain STF-merkin omaavien yritysten kanssa. Tukiklinikoita järjestetään säännöllisesti yrityksille laajassa yhteistyössä muiden kuntien kanssa. Koulutuksia ja klinikoita järjestetään osana erilaisia hankkeita, mutta myös "omalla rahalla".

 • Tehtävä31.12.2026

  Lisätään yhteistyötä niin kaupungin sisällä kuin myös kaupungin ulkopuolisten toimijoiden kanssa (muun muassa oppilaitokset, järjestöt)

  Useita eri hankkeita on käynnissä tai haussa muiden kuntien ja oppilaitosten kanssa. Matkailuyksikkö on laajasti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa niin kaupungin sisäisesti kuin ulkoisesti. Esimerkiksi matkailun ja tapahtumien kestävyyden työryhmä toimii aktiivisesti. Helsinki on myös mukana kansallisessa Visit Finland -vetoisessa kestävyysyhteistyössä.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Vastuuorganisaatiot

Aikajänne

1.1.2023 → Jatkuva
Tietoja päivitetty 12.01.2024