Hyppää sisältöön
Kuva: Jussi Hellsten, Helsinki Marketing

Kiertotalous Helsingissä

Helsinki haluaa olla kiertotalouden edelläkävijä.

Helsingin kaupunkistrategiassa 2021 – 2025 yhtenä painopisteenä on kunnianhimoinen ilmastovastuu ja luonnonsuojelu. Näiden edistämisessä tärkeänä keinona nähdään kierto- ja jakamistalouden tiekartan kunnianhimoinen toteuttaminen.

Vuonna 2023 Helsingin kierto- ja jakamistalouden tiekartta päivitettiin sisällöltään kattavammaksi kierto- ja jakamistalouden toimenpideohjelmaksi. Ohjelman painopistealueet ovat rakentaminen, hankinnat sekä ympäristötietoisuus ja kestävä kuluttaminen. Jokaiselle painopistealueelle on määritetty vuoteen 2035 ulottuvat tavoitteet, joita viedään eteenpäin 23 konkreettisen toimenpiteen avulla. Toimenpiteitä päivitetään tarpeen mukaan lainsäädännön ja toimintatapojen kehittyessä.

Kiertotalousvahti tekee näkyväksi Helsingin kaupungin tekemää työtä kierto- ja jakamistalouden edistämiseksi. Palveluun on koottu Helsingin kierto- ja jakamistalouden toimenpideohjelman toimenpiteet. Jokaiselle toimenpiteelle on nimetty yhteyshenkilöt, joiden tehtävänä on koordinoida toimenpiteiden toteuttamista ja päivittää seurantapalveluun tietoja toimenpiteiden edistymisestä. Näin kaupunkilaiset ja kaikki kiinnostuneet voivat seurata miten Helsinki etenee kohti kiertotaloutta.

Helsingin kaupunki pystyy isona toimijana vaikuttamaan valinnoillaan kiertotalouden edistämiseen. Ohjelmaan on valittu toimenpiteitä, jotka kaupunki voi itse toteuttaa ja joiden toteutumista se voi seurata. Otamme mielellämme palautetta ja kehitysehdotuksia vastaan. Tervetuloa mukaan edistämään kierto- ja jakamistaloutta Helsingissä!