Hyppää sisältöön
Mittarit

Osuus kaupungin sisäisistä ja toimialakohtaisista intranet-sivustoista, joilla tarvikeohjeistus on julkaistu.

Toiminnallinen mittari

Mittariin vaikuttavat toimenpiteet

ToimenpideEteneminenVaikutus
18Tarvikehankintoja koskevan ohjeistuksen laatiminen
Valmis