Hyppää sisältöön
Toiminnallinen mittari

Niiden hankkeiden lukumäärä, joihin Helsinki osallistuu.

Mittariin vaikuttavat toimenpiteet

ToimenpideEteneminenVaikutus
24Osallistuminen biohiilen käyttöä tutkiviin ja edistäviin hankkeisiin
Aikataulussa