Hyppää sisältöön
Mittarit

Niiden hankkeiden lukumäärä, joihin Helsinki osallistuu.

Toiminnallinen mittari

Mittariin vaikuttavat toimenpiteet

ToimenpideEteneminenVaikutus
24Osallistuminen biohiilen käyttöä tutkiviin ja edistäviin hankkeisiin
Aikataulussa