Hyppää sisältöön
Mittarit

Ruokahävikin vähentämiseen liittyvät ruokapalveluhenkilöstön koulutustilaisuudet

Toiminnallinen mittari

Raportoidaan järjestettyjen koulutusten lukumäärä ja koulutuksiin osallistuneiden henkilöiden määrä. Tämä mittari liittyy Food Waste Ecosystem -hankkeeseen, jonka puitteissa koulutustilaisuuksia järjestetään.

Mittariin vaikuttavat toimenpiteet

ToimenpideEteneminenVaikutus
17Ruokahävikin vähentäminen
Aikataulussa