Hyppää sisältöön
Mittarit

Ruokahävikin määrä (g/ruokailija), koulut

Toiminnallinen mittari

Palvelukeskus Helsingin tavoitteena on puolittaa ruokapalveluissa syntynyt ruokahävikki vuoteen 2030 mennessä. Vertailulukuna käytetään vuoden 2021 aikana syntynyttä kokonaishävikkiä ja vähennystavoitteeseen pyritään vuosittaisilla prosentuaalisilla vähennystavoitteilla.

Ruokahävikin määrä (g/ruokailija), koulut

Mittariin vaikuttavat toimenpiteet

ToimenpideEteneminenVaikutus
17Ruokahävikin vähentäminen
Aikataulussa