Hyppää sisältöön
Mittarit

Suunnitteluohjeet ja/tai muut suunnittelua ja toteutusta ohjaavat asiakirjat, joihin on lisätty kierrätys- ja uusiomateriaalien käyttöön liittyviä vaatimuksia tai ohjeita.

Toiminnallinen mittari

Mittariin vaikuttavat toimenpiteet

ToimenpideEteneminenVaikutus
12Kiertotalousvaatimusten lisääminen palvelu- ja asuinrakennusten suunnittelulle ja toteutukselle
Aikataulussa